მეცნიერება და რწმენა – მეორე გადაცემა

წამყვანები

თანამედროვე მეცნიერების საწყისი, მეცნიერული მსოფლმხედველობა  და რელიგია.

(Visited 1 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In