ჩვენს შესახებ

“სალტე” (სამოქალაქო ალტერნატივა) არის საინფორმაციო პორტალი,რომლის მიზანია, თავისუფალი მედია-სივრცის განვითარება საქართველოში. პორტალის კონცეფცია გულისხმობს მოქალაქეთა მაქსიმალურ ჩართულობას მის მუშაობაში,რაც უზრუნველყოფილია სკაიპ-ჩართვებით, საინტერესო საკითხებზე ხმის მიცემის საშუალებით,აქტიური ადამიანების მოწვევით ეთერში, მათი შეკრებითა და ამ შეკრებების ტრანსლირებით ეთერში და სხვა. პორტალი საშუალებას მოგვცემს გამოვხატოთ მოქალაქეების აზრები და ნება პირდაპირ, მანიპულაციებისგან თავისუფალ გარემოში.

(Visited 1 times, 1 visits today)